SorteringsguideSorteringsguide för företag

1. Blandavfall (osorterat)
Allt material från 2-9
OBS ej elavfall, miljöfarligt, eller hushålls- avfall

2. Brännbart
Frigolit, träspill, plastband, papperssäckar, väv, tapet, plaströr, cellplast, EPS, kartong, korksmulepapp, laminatskivor, linoleum, papper, plastburkar, pärmar,
tejp, tjärpapp, täckpapp, tätskikssduk, well
papp, (ej PVC).

3. Deponi utsorterad (OBS! Går som blandavfall)
Restmaterial som inte kan återvinnas eller energiutvinnas
t.ex. gips, betong, kakel, sten, grus, porslin, mineralull,
Plast – armerad, plastmattor (PVC), PVC-
rör (avlopp och el), slangar samt isolering.

Träavfall behandlat (ej tryckimpreg-
nerat)
Formvirke (ej betongklumpar), Limträ, masonit, plywood, spånskivor, målat trä.

5. Träavfall obehandlat (rent trä)

6. Fyllnadsmassor (Ej i XL-säcken)
Oarmerad/ren betong (max 50x50cm), kakel, klinker, lättbetong, puts, bruk, sand, sten, tegel, glas. betongrivning armering, bruk, grus, jord, puts.

7. Asfalt
Asfalt, grus

8. Metall (blandskrot)
Alla former av järn- och metallskrot, till exempel kabel, reglar, stuprör, ventilations trummor, lagerhyllor av metall, armerings järn, borrar, gjutjärnsrör, kopparrör, metall- behållare, packband, plåt, plåtreglar, plåt med PVC beläggning, stålrör, sågband, takplåt, ventilationsplåt.

9. Trädgårdsavfall
Kvistar och grenar, komposterbart

10. Asbest hanteras efter gällande lagstiftning.
Vid frågor kolla vår hemsida.

11. Elavfall

12. Miljöfarligtavfall
Elavfall och miljöfarligt avfall skall
alltid utsorteras. Särskilda regler gäller för vissa restprodukter.

Sorteringsguide för privatpersoner

Osorterat

1. Blandat avfall (osorterat)
Allt material från från 2-14
OBS, ej asbest, miljöfarligt avfall, elavfall eller hushållsavfall.

Sorterat

2. Brännbart (utsorterat)
Se nr 2 i sorterings guide för förtag)

3. Sten, betong, gips isolering

4. Tryckimpregnerat virke

5. Trädgårdsavfall och jord (ex grenar, ris,
löv, frukt från trädgårdar)

6. Träavfall, behandlat trä

7. Träavfall rent obehandlat trä

8. Metallskrot

9. Textil

10. Tidningar

11. Glas

12. Metall
13. Plast

14. Papper inkl wellpapp

15. Asbest

16. Farligt avfall – kemikalier, småbatterier
och ljuskällor

17. Elavfall

18. Kyl- och frys företagsprodukter (ex
glassbox, läskyl, kyldisk för restaurang och butik).

Otillåtna material:
Ammunition och sprängmedel (polisen), döda djur och riskavfall (fråga kommunen), medicin (apoteket), radio- aktiva material (strålsäkerhets- myndigheten), mathushållsavfall (ord. sophämtning).

Är du osäker på hur du ska sortera, eller har du frågor om priser, vänligen kontakta oss på [email protected] eller på telefon 070-308 68 10.