Om företagetVi är ett gotländskt företag inom återvinningsbranschen av främst byggavfall (renoveringsrester) men även trädgårdsavfall och grovsopor, där vi kommer att hjälpa företag och privatpersoner med enkel och miljösmart avfallshantering och återvinning, genom ett så kallat säcksystem. Företaget ägs och drivs av Daniel Björkman som tidigare arbetat med bland annat försäljning och service inom andra områden. Affärsidén har växt fram genom ett gott samarbete tillsammans med aktörer både inom och utanför avfallsbranschen.

Storsäcksystem är ingen ny idé utan etablerades för första gången i Sverige för 10 år sedan. Tvärtom är det en mycket utbredd och utnyttjad tjänst runt om i Sverige men också i Europa. Än så länge har denna tjänst för avfallshantering inte varit så etablerad här på Gotland. Vår idé bygger på en enkel och bekväm avfallshantering till en prisvärd kostnad. Ni bokar en hämtning av er storsäck och vi hämtar och transporterar ert avfall vidare för återvinning, vilket underlättar för både privathushåll och företag att lägga sin tid på annat.