Miljö & tillståndMänniskors sätt att producera och konsumera är en av många orsaker till dagens miljöproblem. Många människor antingen bygger eller renoverar själva eller med hjälp av byggföretag. Samtidigt som mängden avfall ökar så blir hanteringen av avfallet mer effektiv.

Byggsektorns hantering av material är ett av de områden som har störst negativ inverkan på miljön och står för nästan 40 procent av landets totala energi- och materialanvändning. Genom att sortera blir det enkelt för företag och privatpersoner att ta ansvar för miljön och minska dess påverkan, samtidigt som det sparar både tid och pengar.

lansstyrelsen-tillstand