KöpvillkorReturbagen, nedan kallad säck, ägs av företaget Returbagen och är en tjänst som innebär avfallshantering och transport av avfall i avsedda säckar.

1.     Returbagens säcktjänster är tillgängliga över hela Gotland (ej Fårö utan överenskommelse).
2.     Returbagen hämtar, transporterar och sorterar avfall som ej klassats som miljöfarligt eller hushållsavfall.
3.     Miljöfarligt avfall måste sorteras som egen fraktion och kan hämtas mot överenskommelse.
4.     Säckar hämtas inom fem (5) arbetsdagar. Dag ett (1) räknas dagen efter att säcken anmälts som “tillgänglig för hämtning”. Expresshämtning måste beställas senast kl 10.00 samma dag som hämtningen skall genomföras mot en extra avgift på 200 kronor inkl moms (även för företag). Expresshämtning av avfall går endast att beställas inom Visby med omnejd.
5.     Säcken anses som tillgänglig när vägen till målet har en fri höjd om 4,5 meter och är minst 3 meter bred. Säcken skall vara placerad max 4 meter från närmast möjliga uppställningsplats/parkeringsyta för kranbil. Vid svåråtkomliga hämtningar som görs utanför dessa markeringar, ex hämtning på tak osv bestäms priset för hämtningen enligt överenskommelse mellan parter.
6.     OBS! Skriv säckens innehåll synligt utanpå säcken (osorterat eller sorterat), annars debiteras säcken och dess innehåll som osorterat motsvarande säckens storlek (small eller medium). Vid sorterat innehåll är det viktigt att skriva ut säckens särskilda fraktionsinnehåll,  t ex brännbart, trädgårdsavfall osv. Vid felmarkering av säckinnehåll debiteras kund med en avgift på 400 kr per felmarkerad säck.
7.     Parterna skall ej kräva ersättning för kostnader eller förseningar orsakade av uppkomna eller fasta hinder på allmänna vägnätet.
8.     Kund väljer full återbetalning eller förnyat försök till hämtning så snart hindret är undanröjt som beskrivet i punkt 7.
9.     Parterna har ej rätt till annan ersättning pga hinder eller försening enligt punkt 7.
10.   Kunden ansvarar för att maximal lastvikt och att volym inte överskrides.
11.   Kunden ansvarar för skador uppkomna längs transportväg (dvs anvisad privat väg utanför allmänna vägnätet) eller plats som anvisats för uppdraget.

Betalningsvillkor

12.   Betalningssätt faktura, som skickas ut dagen efter genomförd hämtning. Betalningsvillkor 10 dagar.
13.   Om fakturan ej betalas innan förfallodagen löper ut, skickas en ny faktura ut till kund med en extra påminnelsavgift på 50 kronor.
14.   Samtliga priser gäller som inkl moms för privatperson och exkl moms för företag.

Avbeställningar

15.   Hämtning kan avbeställas utan kostnad senast kl 12:00 dagen innan tjänsten skall utföras.
16.   Om säcken/säckarna är felplacerade och omöjliggör hämtning vid lastningstillfället kommer kunden att debiteras en avgift motsvarande lägsta avgift för en (1) säck, dvs 599 kronor för privatperson och 699 kronor för företag.
Reklamationer och tvister:
17.   Reklamationer skall utan dröjsmål rapporteras till Returbagen.
18.   Returbagen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i de fall tvist ej kunnat lösas av parterna.
Force majeure:
19.   Parterna skall ej ersätta kostnader vid försening, skada eller förlust till följd av Force majeure. T ex, men ej begränsat till naturkatastrofer, plötslig halka, trafikolycka etc.
20.   Kunden väljer full återbetalning eller förnyat hämtförsök, om säckar ej hämtas på avtalad tid till följd av Force majeure.
Behandling av personuppgifter och annan erhållen information:
21.   Returbagen lagrar personuppgifter för att underlätta affärskontakter mellan parterna.
22.   Personuppgifter används i informationssyfte gällande tjänsten Returbagen.
23.   Inga uppgifter säljes eller överlåtes till tredje part.
Ändringar av villkor:
24.   Vid beställningstillfället angivna villkor gäller till dess parternas samtliga förpliktelser är uppfyllda.

 

Kontakta [email protected] vid reklamationer, avbeställningar eller frågor.