Enkel sopkunskapDetta får ni kasta

Alla restprodukter som inte är otillåtna eller miljöfarliga.

Detta får ni inte kasta

Hushållsavfall och miljöfarligt avfall

Vad händer med ert avfall?

Genom miljösmarta metoder tar Returbagen hand om ert avfall och transporterar det vidare till våra uppsamlingsplatster i Visby, norra och södra Gotland, beroende på vart hämtningen av avfallet sker. När vi har maximerat inhämtat avfall, transporteras det sedan vidare till Roma Miljös byggavfallsanläggning.

Under hela processen arbetar vi för att erbjuda er en så smart och miljövänlig hantering av ert avfall som möjligt. Till exempel ser vi till att ert avfall återvinns så mycket som det är tekniskt möjligt hos vår återvinningscentral. Vi planerar era hämtningar efter särskild ruttoptimering så att våra körslingor blir så miljöeffektiva som möjligt.

Eftersom vi har möjlighet att samla in och transportera flera säckar på samma gång med våra kranbilar, blir hanteringen av ert avfall också effektiv och miljösmart.