SorteraPlacera säcken max 4 meter från vägen, inom räckhåll för våra kranbilar.

Vik ut innerpåsen och fyll säcken med avfall. OBS! Ni tjänar på att sortera avfallet i så rena beståndsdelar som möjligt (se sorteringsguide).

Förslut er säck genom att knyta ihop säcken med snöret som medföljer.

Skriv siffran från sorteringsguiden (som medföljer) som motsvarar säckens innehåll i den vita rutan utanpå säcken. Detta är särskilt viktigt vid hämtning av flera säckar.